Charakterystyka systemu wodociągowego w Wojkowicach

Mieszkańcy gminy Wojkowice są zaopatrywani w wodę z miejskiej sieci wodociągowej zasilanej z trzech przyłączy, dostarczających wodę z trzech różnych źródeł zasilania zewnętrznego. Podstawowy układ zasilania wodociągu miejskiego stanowią dwa przyłącza wodociągowe: przyłącze Ø 400 mm z magistrali Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego (GPW) S.A. w Katowicach Ø 1200 mm - Stacja Uzdatniania Wody (SUW) Kozłowa Góra-Chorzów, i przyłącze Ø 400 mm ze Stacji Mieszania Wód (SMW) Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) Sp. z o.o. w Będzinie „Rozkówka R-1”  w Będzinie-Grodźcu, pracującej w układzie technologicznym mieszania wód – woda pobierana z ujęcia głębinowego „Rozkówka R-1” i woda dostarczana z przyłącza GPW S.A. w Katowicach (z ujęć w Kozłowej Górze lub Bibieli).


W chwili obecnej zdecydowana większość wody w wojkowickim systemie dystrybucji pochodzi z drugiego przyłącza („Rozkówka R-1”). Trzecie przyłącze Ø 250 mm „Przełajka” GPW S.A. w Katowicach zapewnia dostarczanie wody z ujęcia wody w Murckach. Z uwagi na zły stan przewodów (GPW S.A. w Katowicach przewiduje ich wymianę), a co za tym idzie ze względu na złą jakość dostarczanej wody praktycznie nie jest ono używane.


Sieć rozdzielcza na terenie Gminy poprowadzona jest głównie w układzie pierścieniowym. Jej długość wynosi 50,5 km, a długość przyłączy do budynków ok. 22 km. Wykonana jest głównie z rur stalowych o średnicach 80 - 400 mm. Około 6,4 km sieci wykonano z PE. Występują niewielkie długości rurociągów żeliwnych.