Trwają prace przy budowie kanalizacji

Roboty budowlane realizowane w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II” od dnia 30.11.2021r. są prowadzone w rejonie ul. Długosza i posuwają się w kierunku ul. Harcerskiej. Ze względu na warunki atmosferyczne, które mają wpływ na realizację inwestycji prace zostały wstrzymane pod koniec grudnia 2021r. Wykonawca Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o. wycofał pracowników z placu budowy na dwa tygodnie. Pracę wznowiono w dniu 10.01.2022r. i na dzień dzisiejszy wykonano już 434m kanalizacji sanitarnej.

Dokonano również ustaleń w zakresie koordynacji robót, które rozpoczną się w najbliższym czasie w rejonie ul. Rodzinnej. Planowany termin wejścia w teren dla realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w tym rejonie to luty 2022r. Prace związane z budową kanalizacji sanitarnej potrwają około dwa miesiące. Natomiast Wykonawca, który będzie wykonywał w tym rejonie budowę drogi deklaruje rozpoczęcie prac przygotowawczych już w marcu. Firma Tauron Nowe Technologie S.A. która jest odpowiedzialna za budowę oświetlenia ulicznego w tym rejonie poinformowała, że planowana inwestycja została przewidziana na czerwiec tego roku.

Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II” dofinansowany jest w ramach II osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”.