Postępy w budowie kanalizacji

Roboty budowlane realizowane w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II”, obecnie trwa kontynuacja robót budowlanych w ulicy Długosza, które potrwają w tym rejonie do końca kwietnia.
Prace są również prowadzone w rejonie ulicy Bartosza Głowackiego. Następnie Firma PBI MACHNIK sp. z o.o. z ulicy Bartosza Głowackiego przejdzie w rejon ulicy Gabrieli Zapolskiej.
Intensyfikacja robót ma nastąpić pod koniec kwietnia, gdy Wykonawca wprowadzi dodatkowe dwie brygady. Brygady te zostaną przydzielone w rejony ulicy Jaworznik, oraz ulicy Piaski.
Prognozowane zakończenie dla etapu 1a to czerwiec 2022r. Natomiast dla etapów 1b i 1c Wykonawca przewiduje w zakończenie w okolicach lipca.
Na dzień dzisiejszy wykonano: 2,098 km kanalizacji sanitarnej.
Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.