Wydłużenie terminu realizacji budowy kanalizacji w Wojkowicach

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 listopada 2022 r. Spółka Wojkowickie Wody podpisała z Wykonawcą Machnik Sp. z o.o. aneks do umowy na wykonanie zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II”, w ramach którego przewidziano przedłużenie terminu wykonania umowy do 30 września 2023 r.

Zgodnie z harmonogramem robót stanowiących załącznik do podpisanego aneksu, poszczególne etapy robót zostaną wykonane w następujących terminach:

Etap I (ulice: Brzeziny, Długosza, Głowackiego, Rodzinna, Plaka, Zapolskiej, Gałczyńskiego, Staffa, Tetmajera, Fitelberga, Gierymskiego, Kasprowicza, Paderewskiego, Szymanowskiego, Jaworznik, Źrałków, Piaski oraz częściowo ulica Jana III Sobieskiego) – do 31 sierpnia 2023 r.

Etap II (częściowo ulice Jana III Sobieskiego oraz Długosza, a także ulice: Proletariatu, Kopalniana, Zacisze, Fabryczna, Morcinka, Ogrodowa, Strażacka, PCK, Makuszyńskiego, Nowa, Pułaskiego, Kilińskiego, Racławicka, Połaniecka, Maszyńsko, Skłodowskiej-Curie, Spokojna, Słoneczna i Dojazdowa) – do 30 września 2023 r.

Etap III (ulica Stara oraz ulica Jana III Sobieskiego – rejon Kamyce) – do 30 września 2023 r.

Obecnie Wykonawca, w miarę możliwości pogodowych, kontynuuje prace budowlano – montażowe w ulicach Piaski i Proletariatu oraz roboty odtworzeniowe w rejonie ulic: Zapolskiej, Gałczyńskiego, Staffa i Tetmajera.
Do końca listopada wykonane zostało 7 688 m kanalizacji sanitarnej.


Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.