O kanalizacji na 60-lecie nadania praw miejskich Gminie Wojkowice

10 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury w Wojkowicach odbyła się uroczystość obchodów 60-lecia nadania praw miejskich Gminie Wojkowice. Podczas swojej prezentacji, Burmistrz Miasta Wojkowice Tomasz Szczerba przedstawił postępy w realizacji projektu budowy kanalizacji w mieście.
Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.