Trwają ostatnie prace związane z II etapem budowy kanalizacji

Trwają ostatnie prace związane z realizacją projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”


W chwili obecnej w naszym mieście pracuje sześć ekip montażowych: 3 ekipy na Sobieskiego przyłącza, 1 na ul. PCK/Makuszyńskiego, 1 ekipa w rejonie ul. Sobieskiego/Skłodowskiej-Curie, ul. Sobieskiego 139 - 1 ekipa. Montowane są również przepompownie przydomowe, w miejscach gdzie z uwagi na warunki terenowe była taka konieczność.
Poza ekipami montażowymi pracują cztery ekipy odtworzeniowe - zakończono asfalt na M. Skłodowskiej-Curie – 2-ga warstwa łaty asfaltowe osiedle Sobieskiego wraz z Makuszyńskiego, obecnie była wykonywana nawierzchnia na ul. Racławickiej i Kossaka, krawężniki i kostka - ul. Strażacka - trylinka i chodnik, chodniki w ul. Sobieskiego na odc. od Długosza, ul. Połaniecka (zakończone), ul. Nowa zakończona, wykonano też odtworzenie koło Pepco. W najbliższych daniach rozpocznie się odtworzenie nawierzchni asfaltowej na ul. Sobieskiego, na odcinku pomiędzy ul. Długosza a ul. Morcinka.
Na dzień 18 kwietnia 2024 r. wykonano łącznie około 26 km nowej kanalizacji, do wykonania zostało zatem jeszcze tylko kilkaset metrów.

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.