Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Wojkowicach”

Zamawiający – Wojkowickie Wody Spółka z o.o. – w dniu 10 czerwca 2024 r. dokonał otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Wojkowicach.

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 24869165,52 PLN

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty:
„HYDROMEX PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa
adres siedziby Wykonawcy:
ulica Dobrzyńska 151/153
kod, miasto 42-200 Częstochowa
NIP 573-24-23-458
Cena oferty: 24 450 231,10 PLN

ATA-TECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna
adres siedziby Wykonawcy:
ulica: Osiedle Cechowe 31,
kod, miasto: 64-840 Budzyń,
NIP: 7660004249
Cena oferty: 22 937 292,27 PLN

Link do informacji

#FunduszeUE

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wojkowicach”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.02 „Fundusze Europejskie na zielony rozwój”, Działanie FESL.02.11 „Infrastruktura wodno-kanalizacyjna”.