Aktualności

Ogromne fundusze dla Wojkowic

Z dużą satysfakcją informujmy, iż projekt nr FESL.02.11-IZ.01-03CD/23 pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wojkowicach”, złożony przez spółkę Wojkowickie Wody, został wybrany do dofinansowania w ramach naboru nr FESL.02.11-IZ.01-005/23.

Zarząd Województwa Śląskiego dokonał rozstrzygnięcia prowadzonego naboru FESL.02.11-IZ.01-005/23 poprzez podjęcie Uchwały nr 205/484/VI/2024 w sprawie zatwierdzenia list ocenionych projektów zawierających wyniki prac Komisji Oceny Projektów oraz wyboru do dofinansowania ww. projektu dla działania 2.11 Infrastruktura wodno-kanalizacyjna programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Na projekt składają się cztery zadania:
1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojkowicach;
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Jana III Sobieskiego i Starej;
3. Budowa wodociągu ul. Jana III Sobieskiego (Kamyce);
4. Budowa wodociągu ul. Stara.

Łącznie wydatki ogółem w ramach budżetu projektu wynoszą 39.449,853,58 zł, w tym wydatki kwalifikowalne wynoszą 32.093.585,24 zł a dofinansowanie to 27.279.547,44 zł.

 

Kolejne pozwolenie na użytkowanie nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej

W związku z uzyskaniem kolejnego pozwolenia na użytkowanie nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Wojkowic przy ul. Tetmajera, ul. Staffa, ul. Gałczyńskiego i ul. Zapolskiej informujemy, że przyłączenie się do sieci kanalizacji sanitarnej w tych rejonach jest już możliwe.

W celu przyłączenia się do sieci należy:
1) wystąpić o warunki przyłączenia do sieci do Spółki Wojkowickie Wody,
2) wykonać przyłącze,
3) nanieść przebieg przyłącza na dołączoną do warunków mapę - przez uprawnionego geodetę,
4) zgłosić przyłącze do odbioru przed jego zasypaniem do Spółki Wojkowickie Wody,
5) po odbiorze przyłącza podpisać umowę na odbiór nieczystości ze Spółką Wojkowickie Wody.

Zgodnie z art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469) przyłączenie się do funkcjonującej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta jest obowiązkowe.

W celu uzyskania szczegółowych informacji można kontaktować się mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie na numer: 32 760-20-78 lub 79 wew. 206.

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Przyłącz się do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej

W związku z uzyskaniem kolejnego pozwolenia na użytkowanie nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Wojkowic przy ulicach: Gałczyńskiego, Brzeziny, Paderewskiego, Gierymskiego, Szymanowskiego, Kasprowicza, Fitelberga, informujemy, że przyłączenie się do sieci kanalizacji sanitarnej w tych rejonach jest już możliwe.

W celu przyłączenia się do sieci należy:
1) wystąpić o warunki przyłączenia do sieci do Spółki Wojkowickie Wody,
2) wykonać przyłącze,
3) nanieść przebieg przyłącza na dołączoną do warunków mapę - przez uprawnionego geodetę,
4) zgłosić przyłącze do odbioru przed jego zasypaniem do Spółki Wojkowickie Wody,
5) po odbiorze przyłącza podpisać umowę na odbiór nieczystości ze Spółką Wojkowickie Wody.

Zgodnie z art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469) przyłączenie się do funkcjonującej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta jest obowiązkowe.

W celu uzyskania szczegółowych informacji można kontaktować się mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie na numer: 32 760-20-78 lub 79 wew. 206.

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

 

Planowane prace przy budowie kanalizacji - styczeń 2024

W związku z trwającymi pracami przy realizacji projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II" Wykonawca będzie prowadził prace na ul. Jana III Sobieskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Długosza do skrzyżowania z ul. Morcinka. W późniejszym etapie prace te będą kontynuowane do skrzyżowania z ul. PCK.
Z kolei od 15 stycznia br. Wykonawca planuje rozpocząć pracę w ul. Marii Skłodowskiej-Curie i kontynuować ją na odcinku ul. Jana III Sobieskiego od rejonu skrzyżowania z ul. Marii Skłodowskiej-Curie do rejonu Przedszkola im. Przyjaciół Bajek.
W związku z powyższym prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do oznakowania drogowego zamontowanego przez Wykonawcę.

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Informacje z budowy kanalizacji w Wojkowicach - grudzień 2023 r.

Trwają prace związane z realizacją projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”
W chwili obecnej w naszym mieście pracują cztery ekipy montażowe oraz cztery ekipy odtworzeniowe. Prace montażowe prowadzone były na ulicach Makuszyńskiego, PCK, Rodzinnej i Długosza. Ekipy odtworzeniowe pracowały z kolei na ulicach: Jaworznik, Dojazdowa, Połanieckiej, Racławickiej i Kossaka.
Na dzień 21 grudnia 2023 r. wykonano łącznie około 23 km nowej kanalizacji.

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Informacje z budowy kanalizacji w Wojkowicach - listopad 2023 r.

Trwają prace związane z realizacją projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”
W chwili obecnej w naszym mieście pracuje pięć ekip montażowych (na ul. Morcinka, ul. Rodzinnej, ul. Makuszyńskiego i ul. Marii Curie-Skłodowskiej). Poza pracami montażowymi trwają roboty odtworzeniowe. Ekipy odtworzeniowe pracują na ul. Jaworznik (kostka), ul. Morcinka (asfalty), ul. Zacisze (frezowanie) oraz na ul. Pułaskiego (krawężniki/chodnik).

Na dzień 23 listopada 2023 r. wykonano łącznie - 21,553 km nowej kanalizacji.

Do końca listopada planowana jest kontynuacja robót kanalizacyjnych/ montażowych na ul. Morcinka, ul. Rodzinnej, ul. Makuszyńskiego, ul. Marii Curie-Skłodowskiej oraz kontynuacja robót odtworzeniowych.

Dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość.

 

 

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.