Aktualności

Dodatkowe pieniądze na kanalizację

W dniu 21 lutego br. pomiędzy Gminą Wojkowice a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisany został aneks zwiększający dofinasowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II.

Wartość projektu została zwiększona z 41 853 761,85 zł do 53 607 434,96 zł czyli o 11 753 673,11 zł. Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wzrosła z kwoty 21 746 141,81 zł do 27 889 221,08 zł czyli o 6 143 079,27 zł.
Wkład własny stanowi pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 10 440 000 zł zaciągnięta przez Spółkę Wojkowickie Wody oraz środki zabezpieczone na ten cel w Budżecie Gminy Wojkowice.
Zwiększenia dofinansowania projektu nastąpiło na wniosek Gminy Wojkowice, w związku ze zgłaszanymi przez Wykonawcę zagrożeniami realizacji projektu związanymi z gwałtownym wzrostem cen materiałów budowlanych, będącym następstwem rosnącej inflacji, skutkami pandemii COVID-19 oraz inwazji militarnej na Ukrainie.

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

 

Pomimo zimy prace na budowie kanalizacji postępują

Inwestycja realizowana w ramach projektu budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice jest w mocno zaawansowanej fazie wykonywania robót budowlanych z pierwszego etapu zadania.
Obecnie Generalny Wykonawca zadania – firma Machnik Sp. z o.o. prowadzi roboty budowlano – montażowe w rejonie ulic: Piaski, Proletariatu i Sobieskiego. Rozpoczęcie prac w ulicy Jana III Sobieskiego ma na celu jak najszybsze połączenie sieci kanalizacyjnej wykonywanej w ulicy Piaski, sieci wykonanej w ulicy Źrałków oraz sieci planowanej do wykonania w ulicy Starej z siecią wykonaną w ulicy Jaworznik, co umożliwi przyłączenie mieszkańców tych ulic do nowobudowanej sieci i rozpoczęcie jej efektywnego funkcjonowania.
Od rozpoczęcia prac do 12 stycznia 2023 roku wykonano 8 240 metrów kanalizacji sanitarnej.
W związku ze sprzyjającą pogodą wykonawca inwestycji deklaruje przyspieszenie tempa robót w najbliższym czasie, a także przystąpienie do wykonania odtworzeń nawierzchni w ulicy Jaworznik i Źrałków.
Do końca bieżącego miesiąca powinny rozpocząć się również prace budowlano – montażowe w rejonie ulicy Paderewskiego.


Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

O kanalizacji na 60-lecie nadania praw miejskich Gminie Wojkowice

10 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury w Wojkowicach odbyła się uroczystość obchodów 60-lecia nadania praw miejskich Gminie Wojkowice. Podczas swojej prezentacji, Burmistrz Miasta Wojkowice Tomasz Szczerba przedstawił postępy w realizacji projektu budowy kanalizacji w mieście.
Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Akcja ZIMA 2022/2023

W związku z trwającą akcją "zima" Spółka Wojkowickie Wody informuje, że dla zgłoszeń mieszkańców dostępny jest całodobowy numer dyspozytora 32 769 69 75.
W godzinach pracy Spółki, w sprawach związanych z akcją „ZIMA” można także dzwonić pod numer 32 760-20-78 wew. 207.
Jednocześnie przypominamy, że Spółka Wojkowickie Wody w ramach akcji "zima" obsługuje drogi gminne tj.:
1. Spółdzielców
2. Źrałków
3. Jaworznik
4. Drzymały
5. Dojazdowa
6. Słoneczna
7. Spokojna
8. Maszyńsko
9. Akacjowa
10. Połaniecka
11. Kosynierów
12. Kossaka
13. Racławicka
14. Kilińskiego
15. Pułaskiego
16. Nowa
17. Zapolskiej
18. Staffa
19. Tetmajera
20. Gałczyńskiego
21. Głowackiego
22. oś. Plaka
23. Fabryczna
24. PCK
25. Makuszyńskiego
26. Proletariatu
27. Morcinka
28. Granitowa
29. Kopalniana
30. Cementowa
31. Sucharskiego
32. Zacisze
33. Gierymskiego
34. Ogrodowa
35. Strażacka
36. Harcerska
37. Brzeziny
38. Karłowicza
39. Kasprowicza
40. Fitelberga
41. Szymanowskiego
42. Zaułek
43. Kusocińskiego
oraz gminne place i chodniki.

Odśnieżanie dróg powiatowych zapewniają służby powiatu będzińskiego.

Wydłużenie terminu realizacji budowy kanalizacji w Wojkowicach

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 listopada 2022 r. Spółka Wojkowickie Wody podpisała z Wykonawcą Machnik Sp. z o.o. aneks do umowy na wykonanie zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II”, w ramach którego przewidziano przedłużenie terminu wykonania umowy do 30 września 2023 r.

Zgodnie z harmonogramem robót stanowiących załącznik do podpisanego aneksu, poszczególne etapy robót zostaną wykonane w następujących terminach:

Etap I (ulice: Brzeziny, Długosza, Głowackiego, Rodzinna, Plaka, Zapolskiej, Gałczyńskiego, Staffa, Tetmajera, Fitelberga, Gierymskiego, Kasprowicza, Paderewskiego, Szymanowskiego, Jaworznik, Źrałków, Piaski oraz częściowo ulica Jana III Sobieskiego) – do 31 sierpnia 2023 r.

Etap II (częściowo ulice Jana III Sobieskiego oraz Długosza, a także ulice: Proletariatu, Kopalniana, Zacisze, Fabryczna, Morcinka, Ogrodowa, Strażacka, PCK, Makuszyńskiego, Nowa, Pułaskiego, Kilińskiego, Racławicka, Połaniecka, Maszyńsko, Skłodowskiej-Curie, Spokojna, Słoneczna i Dojazdowa) – do 30 września 2023 r.

Etap III (ulica Stara oraz ulica Jana III Sobieskiego – rejon Kamyce) – do 30 września 2023 r.

Obecnie Wykonawca, w miarę możliwości pogodowych, kontynuuje prace budowlano – montażowe w ulicach Piaski i Proletariatu oraz roboty odtworzeniowe w rejonie ulic: Zapolskiej, Gałczyńskiego, Staffa i Tetmajera.
Do końca listopada wykonane zostało 7 688 m kanalizacji sanitarnej.


Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.