Ogłoszenia

Przerwa w dostawie wody

Informujemy, że w zawiązku z pracami na sieci wodociągowej dnia 22 lutego 2024 r. w godzinach 8:00- 16:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do budynków przy ul. Stara, ul. Piaski, ul. Spółdzielców, ul. Drzymały.

Prosimy o zabezpieczenie wody na czas prac.

Za utrudnienia przepraszamy.

Budowa kanalizacji w rejonie ulic PCK i Makuszyńskiego

W związku z trwającymi pracami przy realizacji projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II" Wykonawca poinformował, że w tym tygodniu będzie kończył prace na ul. Makuszyńskiego i od poniedziałku (11 grudnia br.) rozpocznie prace na odcinku ul. PCK (do ul. Sobieskiego), co będzie skutkowało czasową zmianą organizacji ruchu w tym rejonie. W związku z powyższym prosimy kierowców dojeżdżających do okolicznych budynków i instytucji o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do oznakowania drogowego zamontowanego przez Wykonawcę.

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.