Ogłoszenia

Budowa kanalizacji w rejonie ulic PCK i Makuszyńskiego

W związku z trwającymi pracami przy realizacji projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II" Wykonawca poinformował, że w tym tygodniu będzie kończył prace na ul. Makuszyńskiego i od poniedziałku (11 grudnia br.) rozpocznie prace na odcinku ul. PCK (do ul. Sobieskiego), co będzie skutkowało czasową zmianą organizacji ruchu w tym rejonie. W związku z powyższym prosimy kierowców dojeżdżających do okolicznych budynków i instytucji o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do oznakowania drogowego zamontowanego przez Wykonawcę.

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Awaria wodociągu w rejonie ul. Sobieskiego

Informujemy, że w związku z awarią sieci wodociągowej w rejonie ul. Jana III Sobieskiego nastąpi przerwa w dostawie wody do budynków mieszkalnych przy ul Jana III Sobieskiego od skrzyżowania ul Morcinka do skrzyżowania z ul Plaka. Szacowany czas usunięcia awarii do godz. 13:00
Za utrudnienia przepraszamy.

Awaria wodociągu w rejonie ul. Skłodowskiej

Informujemy, że w związku z awarią sieci wodociągowej w rejonie ul. Skłodowskiej nastąpi przerwa w dostawie wody do budynków przy ulicach: Nowa, Połaniecka, Pułaskiego, Kosynierów, Kossaka, Racławicka, Kilińskiego, Akacjowa, Maszyńsko, Skłodowska, Słoneczna, Spokojna, budynki przy ul Jana III Sobieskiego zasilane od ul Skłodowskiej. Szacowany czas usunięcia awarii do godz. 16:00
Za utrudnienia przepraszamy.