Organy Spółki

Spółka Wojkowickie Wody działa poprzez swoje organy:


zgromadzenie wspólników – podejmujące decyzje o charakterze strategicznym dla spółki
radę nadzorczą – kontrolującą prace spółki,
zarząd – prowadzący bieżące sprawy spółki i reprezentujący spółkę na zewnątrz.

 

Zgromadzenie Wspólników:

100 procent udziałów w Spółce Wojkowickie Wody posiada Gmina Wojkowice, która jest jej jedynym właścicielem. Na Zgromadzeniu Wspólników Gminę Wojkowice reprezentuje Burmistrz Wojkowic Tomasz Szczerba.

 

Skład Rady Nadzorczej Spółki Wojkowickie Wody:

1. Zuzanna Benc - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

2. Katarzyna Stachowicz - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

3. Łukasz Siwy - Sekretarz Rady Nadzorczej

 

Skład Zarządu Spółki Wojkowickie Wody:

1. Marcin Wroński - Prezes Zarządu

2. Joanna Piech - Wiceprezes Zarządu