Budowa elektrowni fotowoltaicznej dedykowanej dla oczyszczalni ścieków w Wojkowicach

  • Kategoria: UE
  • Opublikowano: piątek, 26, maj 2017 09:30
  • Super User
  • Odsłony: 3088

 

Budowa elektrowni fotowoltaicznej dedykowanej dla oczyszczalni ścieków w Wojkowicach

W marcu 2017 r. podpisana została umowa dotyczącą dofinansowania projektu pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej dedykowanej dla oczyszczalni ścieków w Wojkowicach”. Projekt został wyłoniony w procedurze konkursowej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, oś priorytetowa II. Działanie 4.1 Odnawialne Źródła Energii). Całość planowanego przedsięwzięcia (łącznie z podatkiem VAT) to prawie milion złotych (976 699,95 zł), z czego zakładane koszty kwalifikowalne to 793 565 zł. Dofinansowanie unijne wynosi 674 530,25 zł, co stanowi 85%.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach realizowana poprzez budowę własnego źródła wytwórczego.  Dzięki realizacji niniejszego Projektu powstanie nowe źródło wytwórcze energii odnawialnej wraz z infrastrukturą przesyłową, które wpłynie na ogólną redukcję emisji gazów cieplarnianych i PM10 wynikających z produkcji energii równoważnej w elektrowni węglowej.
Efektem dodatkowym będzie stworzenie nowych miejsc pracy związanych budową i obsługą nowej infrastruktury.

 

 

 

Folder informacyjny