Budowa elektrowni fotowoltaicznej dedykowanej dla oczyszczalni ścieków w Wojkowicach

  • Kategoria: UE
  • Opublikowano: piątek, 26, maj 2017 09:30
  • Super User
  • Odsłony: 5482

 

Budowa elektrowni fotowoltaicznej dedykowanej dla oczyszczalni ścieków w Wojkowicach

W marcu 2017 r. podpisana została umowa dotyczącą dofinansowania projektu pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej dedykowanej dla oczyszczalni ścieków w Wojkowicach”. Projekt został wyłoniony w procedurze konkursowej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, oś priorytetowa II. Działanie 4.1 Odnawialne Źródła Energii). Całość przedsięwzięcia planowana była (łącznie z podatkiem VAT) na prawie milion złotych (976 699,95 zł), z czego zakładane koszty kwalifikowalne to 793 565 zł. Dofinansowanie unijne wynosi 674 530,25 zł, co stanowi 85%. Finalnie koszt całości przedsięwzięcia wyniósł 849 766,29 zł (z czego koszty kwalifikowalne to 690 677,90 zł), przy wartości dofinansowania UE 587 076,22 zł.

Celem projektu była poprawa efektywności energetycznej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach realizowana poprzez budowę własnego źródła wytwórczego.  Dzięki realizacji niniejszego Projektu powstało nowe źródło wytwórcze energii odnawialnej wraz z infrastrukturą przesyłową, które ma wpływ na ogólną redukcję emisji gazów cieplarnianych i PM10 wynikających z produkcji energii równoważnej w elektrowni węglowej.
Efektem dodatkowym było stworzenie nowych miejsc pracy związanych budową i obsługą nowej infrastruktury.

 

 

 

Folder informacyjny