Przetargi

Dokumenty do pobrania:


Regulamin udzielania zamówień sektorowych podprogowych

 

Ogłoszenia - postępowania:

Aktualne:

Wojkowice dn. 08.11.2021 r.

Ogłoszenie do pobrania:

Usuwanie awarii oraz bieżące remonty wraz z przeglądami sieci wodociągowej na terenie miasta Wojkowice w latach 2021-2023. Znak sprawy: WW/ZP/1/231/2/2021

Załączniki do pobrania:

Załącznik 1 - Formularz ofertowy

Załącznik 2 - Oświadczenie

Załącznik 3 - Wykaz usług

Załącznik 4 - Wykaz osób

Załącznik 5 - Wykaz narzędzi

Załącznik 6 - Wzór umowy

Oferty należy składać do dnia 17.11.2021r., do godziny 12.00 w sekretariacie Spółki Wojkowickie Wody Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 125, 42-580 Wojkowice.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

--------------------------------------

Archiwalne:

--------------------------------------

Wojkowice dn. 17.02.2021 r.

Ogłoszenie do pobrania:
Usuwanie awarii oraz bieżące remonty wraz z przeglądami sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Wojkowice w latach 2021-2023. Znak sprawy: WW/ZP/1/231/1/201

Załączniki do pobrania:

Załącznik 1 - Formularz ofertowy

Załącznik 2 - Oświadczenie

Załącznik 3 - Wykaz usług

Załącznik 4 - Wykaz osób

Załącznik 5 - Wykaz narzędzi

Załącznik 6 - Wzór umowy

 Oferty należy składać do dnia 25 lutego 2021 r. do godz. 12.00 w siedzibie Spółki Wojkowickie Wody Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 125, Wojkowice 42-580.

 

Odpowiedź na zapytanie

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 ----------------------------------------

Wojkowice dn. 30.10.2019 r.

Ogłoszenie do pobrania:
Usuwanie awarii i bieżąca eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Wojkowice w latach 2019 – 2021. Znak sprawy: WW.271.3.2019

Oferty należy składać do dnia 13 listopada 2019 r. do godz. 12.00 w siedzibie Spółki Wojkowickie Wody Sp. z o.o., ul. Długosza 27, Wojkowice 42-580.

Zestawienie złożonych ofert

Zawiadomienie o zakończeniu przetargu

  ----------------------------------------

Wojkowice dn. 15.10.2019 r.

Ogłoszenie do pobrania:
Usuwanie awarii i bieżąca eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Wojkowice w latach 2019 – 2021. Znak sprawy: WW.271.2.2019

Oferty należy składać do dnia 29 października 2019 r. do godz. 12.00 w siedzibie Spółki Wojkowickie Wody Sp. z o.o., ul. Długosza 27, Wojkowice 42-580.

Zestawienie złożonych ofert

Zawiadomienie o zamknięciu przetargu

 ----------------------------------------

Wojkowice dn. 19.04.2019 r.

Ogłoszenie do pobrania:
Usuwanie awarii i bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Wojkowice w latach 2019-2021. Znak: WW.271.1.2019

Oferty należy składać do dnia 29 kwietnia 2019 r., do godz. 12.00 w siedzibie Spółki Wojkowickie Wody Sp. z o.o., ul. Długosza 27, Wojkowice 42-580.