Informacje z budowy kanalizacji w Wojkowicach - grudzień 2023 r.

Trwają prace związane z realizacją projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”
W chwili obecnej w naszym mieście pracują cztery ekipy montażowe oraz cztery ekipy odtworzeniowe. Prace montażowe prowadzone były na ulicach Makuszyńskiego, PCK, Rodzinnej i Długosza. Ekipy odtworzeniowe pracowały z kolei na ulicach: Jaworznik, Dojazdowa, Połanieckiej, Racławickiej i Kossaka.
Na dzień 21 grudnia 2023 r. wykonano łącznie około 23 km nowej kanalizacji.

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.