Utrudnienia w ruchu - ul. Makuszyńskiego

Informujemy, że w zawiązku z pracami przy budowie nowej kanalizacji sanitarnej, w czwartek 21 marca mogą wystąpić czasowe utrudnienia w rejonie ul. Makuszyńskiego. Prowadzone będą tam prace związane z otworzeniem nawierzchni, na czas tych prac ulica może być zamknięta dla ruchu samochodowego.

Za utrudnienia przepraszamy.

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.