Aktualności

Budowa kanalizacji w Wojkowicach trwa

Roboty budowlane realizowane w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II”,
W dniu 08 marca zostały zrealizowane roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej na ulicy Rodzinnej, w najbliższym czasie zostaną przeprowadzone odbiory techniczne tego odcinka.
W dniu 08 marca przekazano front robót na ulicy Głowackiego – prace na tej ulicy potrwają około 3 tygodnie, w następnej kolejności firma PBI MACHNIK Sp. z o.o. – Wykonawca robót, rozpocznie prace w rejonie ulicy Gabrieli Zapolskiej.
Trwa kontynuacja robót budowlanych w rejonie ulicy Długosza, które potrwają do końca kwietnia bieżącego roku.
Na dzień 11 marca 2022 r. wykonano: 1389m kanalizacji sanitarnej.
Rozpoczęcie prac w rejonie ulicy Jaworznik zaplanowano na miesiąc kwiecień.


Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Awaria na ul. Morcinka - możliwe przerwy w dostawie wody

Informujemy, że w zawiązku z awarią na sieci wodociągowej dnia 2 marca 2022 r. w godzinach popołudniowych może nastąpić przerwa w dostawie wody do budynków mieszkalnych przy ul. Morcinka. Awaria jest w trakcie usuwania.

Za utrudnienia przepraszamy.

Godziny pracy kasy Spółki i odczyty wodomierzy

Informujemy, że od 1 marca kasa Spółki jest otwarta w następujących godzinach:

pon. 7.30-16.00
wt-czw. 7.30-14.30
pt. 7.30-11.00.

Jednocześnie informujemy, że od 1 marca wykonywanie odczytów wodomierzy odbywało się będzie zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

Budujemy kanalizację w Wojkowicach

Roboty budowlane realizowane w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II”, od dnia 26.01.2022r. trwa kontynuacja robót budowlanych w rejonie ulicy Długosza, roboty przesuwają się w kierunku ulicy Harcerskiej.
W dniu 01.02.22r. rozpoczęto realizację budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rodzinnej. Prace związane z budową kanalizacji sanitarnej potrwają na ulicy Rodzinnej około dwa miesiące. Prace zostały skoordynowane z realizacją w tym rejonie budowy drogi oraz odwodnienia.
Na dzień 10.02.22 r. wykonano: 892,5m kanalizacji sanitarnej.
Na dzień 22.02.2022r. zostało zaplanowane wyjście trzeciej ekipy budowlanej w rejon ulicy Jaworznik.
Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Ograniczenia w związku z pandemią

Informujemy, że w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Spółka Wojkowickie Wody od dnia 24 stycznia 2022 r. do odwołania zostaje częściowo zamknięta dla interesantów.

Kasa Spółki będzie czynna w ograniczonych godzinach tj. pon-czw 8.00-12.00, pt. 8.00-11.00. Sprawy można załatwiać telefonicznie, drogą elektroniczną lub listowanie.

Sprawy pilne można załatwiać po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się.

Jednocześnie informujemy, iż do odwołania zostaje zawieszone wykonywanie odczytów wodomierzy. Rozliczenia będą dokonywane na podstawie średniego zużycia wody.