Aktualności

Trwają roboty budowlano-montażowe w dużej części miasta

Informujemy, że w związku z intensyfikacją prac dotyczących realizacji projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Wojkowicach – Etap II”, obecnie prowadzone są roboty budowlane w rejonie następujących ulic: Piaski, Kilińskiego – osiedle Sobieskiego, Słoneczna, Paderewskiego i Morcinka. Roboty odtworzeniowe prowadzone są na części ulicy Piaski, w rejonie tzw. Krzyżówki oraz na ulicy Źrałków, która na czas prac została wyłączona z ruchu. W najbliższym czasie rozpoczną się roboty budowlano-montażowe w ulicy Makuszyńskiego oraz roboty odtworzeniowe ulicy Jaworznik.
Do końca lipca w ramach realizacji projektu wykonane zostało 17 kilometrów sieci kanalizacyjnej.
Za utrudnienia przepraszamy!


Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Prace na sieci - przerwa w dostawie wody

Informujemy, że w zawiązku z pracami na sieci wodociągowej dnia 20 czerwca 2023 r. w godzinach 8:00- 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do budynków przy ul. Jana III Sobieskiego od skrzyżowania z ul. Skłodowska do skrzyżowania z ul. Stara, ul. Stara, ul. Piaski, ul. Źrałków, ul. Jaworznik, ul. Spółdzielców, ul. Drzymały.

Prosimy o zabezpieczenie wody na czas trwania prac.

Za utrudnienia przepraszamy.

Awaria - przerwa w dostawie wody

Informujemy, że w zawiązku z awarią sieci wodociągowej dnia 16 czerwca 2023 r. do godziny 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do budynków przy ul. Proletariatu, ul. Nowa, ul. Pułaskiego, ul. Połaniecka, ul. Maszyńsko, ul. Kossaka, ul. Racławicka, ul. Kosynierów, ul. Skłodowskiej, ul. Kilińskiego, ul. Spokojna, ul. Słoneczna, oraz budynki przy ul. Jana III Sobieskiego zasilane z ul. Skłodowskiej

Na czas usunięcia awarii woda będzie dostarczana beczkowozem.


Za utrudnienia przepraszamy.

Budowa kanalizacji – majowy stan prac

Prace budowlano – montażowe w ramach realizacji projektu budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice wciąż trwają. Do końca maja 2023 r. Generalny Wykonawca zadania – firma Machnik Sp. z o.o. siłami własnymi, a także przy udziale podwykonawców wykonała 13 820 m. kanalizacji sanitarnej na terenie naszego miasta.
Obecnie prace budowlane prowadzone są w rejonie następujących ulic: Piaski, Paderewskiego, Gierymskiego, Proletariatu, Szymanowskiego i Połanieckiej. W najbliższym czasie zakończone zostaną także roboty w ulicy Brzeziny.
Od 29 maja zamknięta dla ruchu została ulica Gierymskiego na odcinku od ulicy Paderewskiego do oczyszczalni ścieków. Wyłączenie tej ulicy z ruchu powinno potrwać około trzech tygodni.
Na bieżąco wykonywane są odtworzenia nawierzchni na zakończonych odcinkach budowy. Dobiegają końca prace odtworzeniowe prowadzone na nawierzchniach ulic Sobieskiego i Piaski.
W czerwcu Wykonawca robót rozpocznie prace związane z wykonaniem połączenia sieci kanalizacyjnej wykonanej w ulicach Piaski, Jaworznik i Źrałków, zatem mieszkańców czekają kolejne utrudnienia w ruchu na głównej ulicy miasta – Jana III Sobieskiego, tym razem w okolicach sklepu Netto.
W najbliższym czasie rozpoczną się również roboty budowlano-montażowe w ulicy Racławickiej.


Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Aktualności z budowy kanalizacji

Inwestycja realizowana w ramach projektu budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice jest fazie realizacji zarówno robót budowlanych, jak i odtworzeniowych na dużej części ulic naszego miasta. Do końca kwietnia Generalny Wykonawca zadania – firma Machnik Sp. z o.o. wykonała ponad 12 kilometrów sieci kanalizacyjnej.
Obecnie prowadzone są roboty budowlano – montażowe w rejonie ulic: Piaski, Paderewskiego, Proletariatu, Sobieskiego, Połanieckiej i Brzeziny. Trwają prace odtworzeniowe na nawierzchni ulic: Sobieskiego, Piaski, Źrałków i Jaworznik.
W najbliższym czasie rozpoczną się roboty budowlano-montażowe w ulicach: Szymanowskiego i Gierymskiego. W maju planowane jest wykonanie odtworzenia nawierzchni ulicy Proletariatu (od ulicy Ogrodowej do ulicy Morcinka), a także rejonu ulic: Zapolskiej, Gałczyńskiego, Staffa i Tetmajera. Kontynuowane będzie odtwarzanie kolejnych odcinków nawierzchni ulic Piaski i Sobieskiego.
Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.