Aktualności

Akcja ZIMA 2022/2023

W związku z trwającą akcją "zima" Spółka Wojkowickie Wody informuje, że dla zgłoszeń mieszkańców dostępny jest całodobowy numer dyspozytora 32 769 69 75.
W godzinach pracy Spółki, w sprawach związanych z akcją „ZIMA” można także dzwonić pod numer 32 760-20-78 wew. 207.
Jednocześnie przypominamy, że Spółka Wojkowickie Wody w ramach akcji "zima" obsługuje drogi gminne tj.:
1. Spółdzielców
2. Źrałków
3. Jaworznik
4. Drzymały
5. Dojazdowa
6. Słoneczna
7. Spokojna
8. Maszyńsko
9. Akacjowa
10. Połaniecka
11. Kosynierów
12. Kossaka
13. Racławicka
14. Kilińskiego
15. Pułaskiego
16. Nowa
17. Zapolskiej
18. Staffa
19. Tetmajera
20. Gałczyńskiego
21. Głowackiego
22. oś. Plaka
23. Fabryczna
24. PCK
25. Makuszyńskiego
26. Proletariatu
27. Morcinka
28. Granitowa
29. Kopalniana
30. Cementowa
31. Sucharskiego
32. Zacisze
33. Gierymskiego
34. Ogrodowa
35. Strażacka
36. Harcerska
37. Brzeziny
38. Karłowicza
39. Kasprowicza
40. Fitelberga
41. Szymanowskiego
42. Zaułek
43. Kusocińskiego
oraz gminne place i chodniki.

Odśnieżanie dróg powiatowych zapewniają służby powiatu będzińskiego.

Wydłużenie terminu realizacji budowy kanalizacji w Wojkowicach

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 listopada 2022 r. Spółka Wojkowickie Wody podpisała z Wykonawcą Machnik Sp. z o.o. aneks do umowy na wykonanie zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II”, w ramach którego przewidziano przedłużenie terminu wykonania umowy do 30 września 2023 r.

Zgodnie z harmonogramem robót stanowiących załącznik do podpisanego aneksu, poszczególne etapy robót zostaną wykonane w następujących terminach:

Etap I (ulice: Brzeziny, Długosza, Głowackiego, Rodzinna, Plaka, Zapolskiej, Gałczyńskiego, Staffa, Tetmajera, Fitelberga, Gierymskiego, Kasprowicza, Paderewskiego, Szymanowskiego, Jaworznik, Źrałków, Piaski oraz częściowo ulica Jana III Sobieskiego) – do 31 sierpnia 2023 r.

Etap II (częściowo ulice Jana III Sobieskiego oraz Długosza, a także ulice: Proletariatu, Kopalniana, Zacisze, Fabryczna, Morcinka, Ogrodowa, Strażacka, PCK, Makuszyńskiego, Nowa, Pułaskiego, Kilińskiego, Racławicka, Połaniecka, Maszyńsko, Skłodowskiej-Curie, Spokojna, Słoneczna i Dojazdowa) – do 30 września 2023 r.

Etap III (ulica Stara oraz ulica Jana III Sobieskiego – rejon Kamyce) – do 30 września 2023 r.

Obecnie Wykonawca, w miarę możliwości pogodowych, kontynuuje prace budowlano – montażowe w ulicach Piaski i Proletariatu oraz roboty odtworzeniowe w rejonie ulic: Zapolskiej, Gałczyńskiego, Staffa i Tetmajera.
Do końca listopada wykonane zostało 7 688 m kanalizacji sanitarnej.


Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

 

Aktualności dotyczące realizacji projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II”

Generalny Wykonawca zadania – firma Machnik Sp. z o.o. wystąpiła do Zamawiającego z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji umowy oraz zwiększenia wartości wynagrodzenia ze względu na wystąpienie w trakcie realizacji zadania czynników zewnętrznych takich jak: pandemia, konflikt zbrojny na terenie Ukrainy, skutkujący odpływem pracowników oraz wysoki poziom inflacji. Instytucja Wdrażająca – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – wyraziła zgodę na przedłużenie terminu realizacji projektu. Zgodnie z wnioskiem przedłożonym przez Wykonawcę, budowa kanalizacji w Wojkowicach miałaby zakończyć się w trzecim kwartale przyszłego roku. Obecnie trwają ustalenia dotyczące wysokości zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy na przedłużony okres realizacji umowy. O podjętych decyzjach będziemy informować na bieżąco.
Aktualnie Wykonawca kontynuuje rozpoczęte już prace budowlano-montażowe oraz odtworzeniowe w rejonie ulic: Piaski, Długosza, Zapolskiej, Gałczyńskiego, Staffa, Tetmajera, Proletariatu.

 

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Aktualności z budowy kanalizacji w Wojkowicach

Inwestycja realizowana w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II”, realizowana przez firmę Machnik Sp. z o.o. jest na etapie wykonywania prac budowlano-montażowych na kolejnych ulicach w mieście. Wykonawca zamierza zrealizować jeszcze w tym roku pierwszy etap zadania, który obejmuje ulice: Długosza, Brzeziny, Głowackiego, Rodzinną, Zapolskiej, Gałczyńskiego, Staffa, Tetmajera, Piaski, Jaworznik, Źrałków, Kasprowicza, Szymanowskiego, Paderewskiego, Gierymskiego, a także częściowo ulice Plaka i Jana III Sobieskiego.
Do 22 września 2022 roku wykonano 6100 metrów kanalizacji sanitarnej.
Zakończone są już wszelkie prace wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic Jaworznik i Głowackiego.
Obecnie prowadzone prace budowlano-montażowe w rejonie ulic Zapolskiej, Staffa, Gałczyńskiego i Tetmajera powinny zakończyć się w październiku.
Postępują również prace budowlano-montażowe w ulicy Piaski, natomiast ostatnie urządzenia budowanej sieci zostały zamontowane w ulicy Długosza, w związku z czym Wykonawca może przystąpić do finalnego odtworzenia nawierzchni na tej drodze.
Również w bieżącym miesiącu Wykonawca rozpoczął realizację drugiego etapu zadania, którego wykonanie planowane jest do lata przyszłego roku, a mianowicie w pierwszej kolejności prowadzone są prace w rejonie ulic Ogrodowej i Proletariatu.


Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Budowa kanalizacji w sierpniu 2022 r.

Trwa realizacja inwestycji w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II”. Wykonawca inwestycji: firma Machnik Sp. z o.o. prowadzi obecnie głównie roboty budowlano-montażowe obejmujące pierwszy etap zadania.
Na terenie miasta pracują trzy ekipy montażowe. Roboty budowlane toczą się w rejonie ulic: Piaski i Zapolskiej. Prace odtworzeniowe prowadzone są w ulicy Jaworznik. Zakończyły się roboty budowlane w ulicy Źrałków oraz prace odtworzeniowe nawierzchni ulicy Głowackiego. W związku z problemami z pozyskaniem materiałów nadal nie zakończono prac w rejonie ulicy Długosza. Planowane zakończenie robót w tej ulicy wraz z jej odtworzeniem planowane jest na wrzesień 2022 r. Od rozpoczęcia prac wykonano ponad 5 km kanalizacji sanitarnej.

 

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.